คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ


 

    
    คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ

1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม Read the rest of this entry

แฟ้มสะสมงานกู้ได้แล้วเกือบสมบูรณ์


ขออภัยท่านคณะกรรมการในความไม่สะดวกในการติดตามและกำลังอ่านผลงาน แฟ้มสะสมงผลงานทางเว็บไซต์ บัดนี้การกู้ระบบได้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเปลี่ยนที่ฝานเว็บใหม่ ที่ http://www.kruseri.net/

เรียนท่านผู้อ่านผลงาน เนื่องจากโฮสที่ฝากแฟ้มสะสมงานล่มกระทันหัน


ขออภัยท่านที่กำลังอ่านผลงานเนื่องจาก โฮสเดิม ล่มขณะนี้ยังไม่สามารถกู้คืนได้ ท่านสามารถดูแฟ้มสะสมงานสำรองได้จากลิงค์สำรองข้างล่างนี้ได้เป็นบางส่วน และจะรีบกู้คืนโดยเร็วที่สุด  http://kruseri.6te.net/

การสมัครการใช้ wordpress แบบไม่ต้องมีพื้นที่ฝากเว็บ


 

แหล่งที่มาของความรู้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง http://www.youtube.com/watch?v=rl6kNpZa0R0

การทดลองการใช้งาน เว็บไซต์ wordpress แบบไม่ต้องมี โฮส (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น)


เข้าไปที่เว็บไซต์ wordpress.com
คลิกที่ Sign Up Now!

 กรอกข้อมูลต่างๆ Username Password Email Address และคลิกที่ Next

Read the rest of this entry

มาสร้างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) บนเว็บกันเถอะ


ทุกวันนี้การสร้างแฟ้มสะสมงานทุกวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แฟ้มสะสมงานบ่งบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการทำงานของเราโดยเฉพาะอาชีพครู เนื่องจากมีการกระเมินบ่อยครั้ง การทำแฟ้มด้วยกระดาษอาจดูเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ความสดใสอาจเลื่อนลางหรืออาจสูญหายได้ถ้าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเราทำเก็บไว้บนเว็บน่าจะมีความคงทนมากกว่าและที่สำคัญเราสามารถปิดไว้ได้ถ้าไม่ต้องการให้ใครชม เมื่อเราต้องการใช้งานค่อยเปิดผมว่าน่าจะดีไม่น้อย ผมใช้ ธีม Portfolio press สามารถทำได้ดีครับ ลองดาวน์โหลดไปติดตั้งดูนะครับผมลองแล้วเยี่ยมครับ  http://wptheming.com/portfolio-press/  นี่ครับตัวอย่าง ลิ้งค์เลย https://wordpress.org/themes/portfolio-press  ตัวอย่างครับ http://themes.wptheming.com/portfolio/

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.