คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ


 

    
    คุณลักษณะของครูที่ดี 10 ประการ

1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ ที่แสดงถึงความเคารพในกฎหมาย ระเบียบประเพณีของสังคม และความประพฤติที่สอดคล้องกับอุดมคติหรือความหวังของตนเอง โดยให้ยึดส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัว
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม หมายถึง การประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ หรือคดโกงผู้อื่นหรือส่วนรวม ให้ยึดถือหลักเหตุผล ระเบียบแบบแผนและกฎหมายของสังคมเป็นเกณฑ์
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ หมายถึง ความประพฤติที่ไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม Read the rest of this entry

การสมัครการใช้ wordpress แบบไม่ต้องมีพื้นที่ฝากเว็บ


 

แหล่งที่มาของความรู้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง http://www.youtube.com/watch?v=rl6kNpZa0R0

การทดลองการใช้งาน เว็บไซต์ wordpress แบบไม่ต้องมี โฮส (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น)


เข้าไปที่เว็บไซต์ wordpress.com
คลิกที่ Sign Up Now!

 กรอกข้อมูลต่างๆ Username Password Email Address และคลิกที่ Next

Read the rest of this entry

มาสร้างแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) บนเว็บกันเถอะ


ทุกวันนี้การสร้างแฟ้มสะสมงานทุกวันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แฟ้มสะสมงานบ่งบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการทำงานของเราโดยเฉพาะอาชีพครู เนื่องจากมีการกระเมินบ่อยครั้ง การทำแฟ้มด้วยกระดาษอาจดูเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ความสดใสอาจเลื่อนลางหรืออาจสูญหายได้ถ้าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเราทำเก็บไว้บนเว็บน่าจะมีความคงทนมากกว่าและที่สำคัญเราสามารถปิดไว้ได้ถ้าไม่ต้องการให้ใครชม เมื่อเราต้องการใช้งานค่อยเปิดผมว่าน่าจะดีไม่น้อย ผมใช้ ธีม Portfolio press สามารถทำได้ดีครับ ลองดาวน์โหลดไปติดตั้งดูนะครับผมลองแล้วเยี่ยมครับ  http://wptheming.com/portfolio-press/  นี่ครับตัวอย่าง ลิ้งค์เลย https://wordpress.org/themes/portfolio-press  ตัวอย่างครับ http://themes.wptheming.com/portfolio/

มาฝึกการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress กันเถอะ


เว็บไซต์ WordPress เป็นระบบ บล็อคหากใครคิดจะสร้างบล็อคส่วนตัว ใช้ WordPress จะดีมากๆเป็นระบบที่ติดตั้งและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้สนใจและเริ่มต้น ไม่ต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากก็สามารถสร้างเว็บไซต์ไว้ใช้ส่วนตัวได้

1. ติดตั้ง appserv

2. สร้างฐานข้อมูลใหม่

3.- ดาวโหลด WordPress 4.1 ภาษาไทย

– สร้างโฟล์เดอร์ชื่อ wpth ไว้ใน C:\AppServ\www\

และทำการแตกไฟล์ทั้งหมดไว้ใน C:\AppServ\www\wpth

4. เปิดเบราเซอร์แลเปิดลิ้งค์ http://localhost/wpth/

https://i2.wp.com/htmlthai.com/pic/installwpth/1.png
Read the rest of this entry

สิทธิเด็กUntitled-3large_original_729

อ้างอิงภาพ http://www.l3nr.org/posts/465570
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก 4 ประการ

1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)

– สิทธิในการมีชีวิตรอดและส่งเสริมชีวิต

– ได้รับโภชการที่ดี

– ได้รับความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม

– ได้รับการบริการด้านสุขภาพ

– การให้ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง

– การให้ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดู
Read the rest of this entry