แบบ บค.เกี่ยวกับนักเรียน


แบบแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (แบบ บค.08)
ใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน (
แนบท้าย แบบ บค.08)
แบบหนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา (
แบบ บค.09)
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (
แบบ บค. 09/1)
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (
แบบ บค.09/2)
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (
แบบ บค. 09/3)
แบบสรุปผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (
แบบ บค.09/4)
แบบหนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตบริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (
แบบ บค.10)
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (
แบบ บค. 10/1)
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน (
แบบ บค. 11)
แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน (
แบบ บค. 12)
แบบหนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (แบบ บค. 13)
แบบหนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน (
แบบ บค. 14)
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน (
แบบ บค.15)
แบบคำร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (
แบบ บค. 16)
แบบหนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน (แบบ บค. 17)
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (แบบ บค. 18)
คำร้องขอย้ายนักเรียน (
แบบ บค.19)
แบบหนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า (
แบบ บค. 20)
แบบหนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน (
แบบ บค. 21)
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน (
แบบ บค. 21/1)
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (
แบบ บค. 22)
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน (
แบบ บค. 23)
หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน
(แบบ บค. 27)
รายงานการจำหน่ายนักเรียน (แบบ บค. 29)
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียน (แบบ บค. 29/1)

Advertisements

About kruseri

ครูประถมศึกษา สอนวิชาสังคมศึกษา วิทยากร ict ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Posted on มิถุนายน 7, 2011, in สัพเพเหระ. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ครูโรงเรียนบ้านดงกลาง

    ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโรงเรียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: